2η Ημερίδα ΑΜΚΕ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 10/6/2016 ΙΩΑΝΝΙΝΑ